Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

Paga extra de funcionarios en 2023 - calculo y cuando se cobra
Redueix els teus impostos

Paga extra funcionaris 2023: com calcular-la i quan es cobra

Octubre 6, 2023 6 min 1 vegades compartit

Quan arriba l’estiu o Nadal i veiem que el nostre compte bancari treu fum, la nostra ment se’n va directament cap a un únic pensament: la paga extra. I és que per a tothom és una alegria rebre una petita injecció de diners, sobretot els mesos que més despeses tenim. És comú sentir la gent del sector privat parlar d’aquests honoraris, però alguna vegada t’has demanat si els funcionaris també reben aquesta paga addicional? En aquest article parlarem de la col·loquialment coneguda com a “pagueta”, la quantia que poden arribar a percebre i algunes situacions que es poden donar. Som-hi!

Què és la pagueta dels funcionaris

La paga extra dels funcionaris, coneguda afectuosament com a “pagueta”, és una suma addicional que s’atorga als empleats públics en períodes específics al llarg de l’any. A més dels salaris mensuals, els funcionaris tenen dret a rebre dues pagues extra l’any, la qual cosa suma un incentiu addicional a la seva retribució total.

Aquesta paga extra que reben els funcionaris és un dret estipulat a la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), així com a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Quins funcionaris rebran aquesta paga extra?

Els funcionaris estan dividits en 3 grups (A, B i C), i fins i tot en subgrups. Tots tenen dret a percebre la paga extra independentment del grup a què pertanyin. Això sí, la quantia s’ajustarà segons el grup de què formen part.

A més a més, és fonamental destacar que els funcionaris en situació d’interinitat també tenen dret a rebre aquesta paga extra. Això no obstant, cobraran en funció de la durada del període treballat. En altres paraules, serà directament proporcional als mesos treballats per a l’Administració Pública.

D’altra banda, hi ha la situació dels funcionaris autonòmics, atès que la paga extra d’aquests funcionaris es defineix i s’estableix en gran manera a través dels pressupostos de cada comunitat autònoma. Les comunitats autònomes tenen un cert grau d’autonomia en la gestió dels seus recursos financers i l’elaboració dels pressupostos propis. Això inclou la determinació de l’estructura salarial dels funcionaris públics que treballen en el seu àmbit.

Quant cobren els funcionaris per la paga extra

Cada any la Llei dels pressupostos generals de l’Estat fixa la quantia que percebran els funcionaris en concepte de pagues extraordinàries. A les taules salarials publicades pel Govern per a aquest 2023 s’indica, no només el sou base corresponent a cada grup de funcionaris, sinó també la quantitat que reben per cada trienni completat, la paga addicional, el complement específic i el complement de destinació.

Segons podem veure al document enllaçat, la paga extra pot anar des dels 258,64 euros fins als 2.348,92 euros.

Paga extra dels funcionaris: com es calcula

El càlcul de la paga extra dels funcionaris és més senzill del que sembla. Per fer-ho, s’empra la fórmula següent: sou base + complements – retencions fiscals = paga extra. Els tres components d’aquesta fórmula són:

  • Salari base: És el sou mensual bàsic de cada funcionari abans d’aplicar qualsevol complement específic o retenció.
  • Complements salarials: Són quantitats complementàries que s’afegeixen al salari base i que poden variar segons la categoria i el nivell de cada lloc. S’hi pot incloure, en molts casos, el complement específic.
  • Retencions fiscals: Part de la paga extra dels funcionaris, com passa amb la resta de treballadors, es destina a algunes retencions com l’IRPF. El percentatge de retenció pot canviar segons els ingressos i la situació personal del funcionari.

Fiscalitat de les pagues extra

La paga extra dels funcionaris, igual que qualsevol altra remuneració econòmica provinent de qualsevol activitat professional, ha de tributar a Hisenda. A diferència de les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social, que s’apliquen amb relació a les pagues extraordinàries, la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) es dedueix de manera directa de la paga extra que rep l’empleat públic. Quant al percentatge específic de la retenció, aquest ve determinat per la categoria i el nivell ocupat per cada funcionari.

A més, aquest 2023, els treballadors de l’Administració Pública han incrementat un 2,5% l’IRPF aplicat a la seva paga extraordinària, que encara podria augmentar més segons alguns indicadors com l’IPC o el PIB nominal. Aquesta retenció, com ja hem vist anteriorment, s’aplica directament sobre la “pagueta”.

Data de cobrament de la paga extraordinària

Tot i que la llei no inclou cap data concreta de pagament, se sol fer al juny i al desembre, perquè es puguin afrontar les despeses de l’estiu o les de Nadal. Aquestes dates solen ser moments molt esperats pels treballadors del sector públic, ja que representen una injecció financera addicional i els permeten planificar despeses o estalvis de manera estratègica.

La paga extra de funcionaris en incapacitat temporal

Una pregunta comuna és què passa amb la paga extra quan un funcionari es troba en incapacitat temporal a causa d’una malaltia o accident. En aquests casos, la normativa estableix que el funcionari en incapacitat temporal té dret a rebre la paga extra parcialment, ja que la seva absència no n’ha d’afectar la retribució completa. D’aquesta manera, l’empleat públic pot garantir la seva seguretat financera si es troba en una situació imprevista de salut.

Per a les persones que es trobin de baixa laboral, hauran de complir uns requisits determinats per cobrar la paga extra durant aquest període:

  • Durada màxima de la baixa de 365 dies, i es pot prorrogar fins a 180 dies més.
  • Mínim 180 dies cotitzats en els últims 5 anys.

Durant la seva absència, la paga extra estant de baixa es calcula de manera proporcional al temps treballat abans de la baixa. Això vol dir que el funcionari cobrarà una part corresponent als mesos en què va estar actiu i en servei, basant-se en el temps real de treball abans de la baixa.

De manera molt breu

En resum, la paga extra dels funcionaris espanyols no és només una suma addicional als salaris, sinó un reconeixement de la seva dedicació i esforç al servei públic. Com passa amb els mateixos sous, aquesta “pagueta” també ha de tributar a Hisenda, com hem vist a la fórmula de càlcul. Fins i tot si estàs en situació d’incapacitat temporal o baixa laboral, tens dret a rebre aquesta paga addicional sempre que compleixis les bases establertes. I tu, també desitges que arribi el juny i el desembre per poder gaudir d’aquest extra?

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.