Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

Trabajadores mar
Assegura la teva jubilació

Les particularitats del règim de treballadors del mar

Març 15, 2021 6 min 4 vegades compartit

Els treballadors del mar tenen el seu Règim Especial a la Seguretat Social. Per què? La raó és que aquests empleats i professionals tenen algunes condicions diferents que se centren sobretot en l’accés a la jubilació.

A ulls de la Seguretat Social, qui són treballadors del mar?

El més curiós d’aquest règim és que els qui hi estan inclosos poden ser treballadors per compte d’altri –com els que cotitzen en el Règim General– o per compte propi, és a dir, autònoms.

Bàsicament, i després de les últimes modificacions legals, els treballadors per compte d’altri inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar són aquells que realitzen la seva activitat a bord d’embarcacions, vaixells o plataformes de la Marina Mercant, de pesca al mar, de trànsit interior de ports, esportives i d’esbarjo, i plataformes fixes. Aquí s’hi inclouen els qui extreuen productes del mar, investigadors, personal de seguretat, bussejadors, teixidors de xarxes, estibadors, pràctics de port o administratius.

Cotitzaran com a autònoms dins d’aquest Règim Especial els qui duguin a terme activitats marítimes i pesqueres com a tècnics o tripulants a les mateixes plataformes que en el cas dels treballadors per compte propi. També hi entren agricultors que desenvolupin l’activitat en zona marítima, mariscadors, percebeiros, bussejadors, teixidors de xarxes o pràctics de port.

És bo en tots dos casos (treballadors per compte d’altri i per compte propi) consultar les excepcions i el detall de la llista que publica el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Llegeix també: Les particularitats de la jubilació dels autònoms

Aquesta relació conté novetats importants, introduïdes fa poc amb la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim i pesquer. La norma va ampliar la possibilitat a diversos col·lectius de treballadors del mar de prestar els seus serveis com a autònoms. Això implica, per exemple, que un patró pugui exercir el seu ofici com a autònom durant unes hores en una embarcació sense l’obligació, com passava abans, de tenir un contracte per compte d’altri. En aquest cas concret s’evita el frau estès anteriorment i que consistia en el fet que aquests professionals treballaven per a diversos armadors sense contracte, la qual cosa els impedeix computar dies de mar per renovar els seus títols i, el que és més important, estar protegits davant eventualitats.

La llei també amplia la llista de professionals del Règim Especial del Mar a bussejadors professionals (sempre que duguin a terme la seva feina per a una empresa maritimopesquera i no recreativa) o administratius també d’aquestes empreses. L’inconvenient, però, és que el text no especifica del tot què és una empresa maritimopesquera.

La jubilació en el Règim Especial de Treballadors del Mar

Què té de particular aquest règim de la Seguretat Social a l’hora de jubilar-se? En general, les condicions són les mateixes que per al Règim General, però el més destacable és que els treballadors del mar es poden retirar abans del que està previst gràcies a una sèrie de coeficients reductors segons tipus d’embarcació o feina exercida i amb un límit de 10 anys, que es resten a l’edat ordinària de jubilació. Són els següents:

  • Feines a bord de vaixells de Marina Mercant: 0,40 a 0,20.
  • Feines a bord d’embarcacions de pesca: 0,40 a 0,15.
  • Estibadors portuaris: 0,30.
  • Mariscadors, percebeiros i recollidors d’algues: 0,10.

Però com s’apliquen aquests coeficients reductors? I, el més important, afecta la prestació econòmica?

Els coeficients expressen percentatges. Un treballador del mar pot veure reduïda la seva edat de jubilació entre un 10% i un 40% respecte al seu període de cotització. Suposem que els següents treballadors tenen 30 anys cotitzats. Quan es podrien jubilar?

  • Estibador portuari: 9 anys abans (30 anys de cotització x 0,3 de coeficient).
  • Mariscador: 3 anys abans (30 anys de cotització x 0,1 de coeficient).
  • Treballador a bord de vaixell de Marina Mercant amb coeficient màxim: 12 anys abans (30 anys de cotització x 0,4 de coeficient).

Això no obstant, en l’últim cas falla alguna cosa: el treballador a bord d’un vaixell de Marina Mercant amb el coeficient màxim topa amb el límit. Les matemàtiques diuen que es pot jubilar dotze anys abans de l’edat ordinària, però la llei ho limita a deu, de manera que la reducció es quedaria en aquesta xifra. També cal tenir en compte que es resta respecte a l’edat legal de retir de l’any en què el treballador es jubili. Si ho fa el 2021, quan l’edat de jubilació pujarà als 66 anys, podrà retirar-se amb 56. Si és el 2027, en què augmentarà fins als 67, podrà fer-ho amb 57 anys.

També és important el fet que no es redueix la quantia de la pensió en aplicar aquests coeficients, excepte si s’és mutualista. Aquí s’apliquen les reduccions de quantia de la mateixa manera que es fa en el Règim General. Tanmateix, hi ha una excepció a l’excepció. Aquells mutualistes del Mont de Pietat Marítim Nacional, la Mutualitat Nacional de Previsió dels Pescadors de Litoral i la Caixa de Previsió dels Estibadors Portuaris, que ho eren quan va entrar en vigor el Règim Especial del Mar (l’agost del 1970) o abans, i tinguin reconegut el dret a tenir pensió de jubilació als 55 anys, o 60 en el cas dels estibadors portuaris, poden igualment accedir a la paga sense reduccions.

La base reguladora es calcula igual que en el Règim General. Per als qui tinguin dret a jubilar-se abans de l’edat ordinària, se’ls computarà com a cotitzat el període de rebaixa “a efectes d’incrementar el percentatge de pensió per anys de cotització”, segons indica la Seguretat Social.

Aquestes són les normes. Convé destacar l’esforç del sistema per reconèixer la penositat o llunyania de les feines efectuades per aplicar una reducció de l’edat de jubilació. Però cal tenir en compte que la penositat és la mateixa i que el calendari d’augment de la jubilació ordinària afecta perquè l’avançament hi va lligat. És per això que convé fer números i veure que és bo complementar les pensions del sistema públic amb eines d’estalvi a llarg termini.

Llegeix també: Per què és important començar a preparar el futur a partir dels 30 anys?

Per exemple, el que uneix els Plans Individuals d’estalvi sistemàtic (PIES) i les Assegurances individuals d’estalvi a llarg termini (AIELT) són els avantatges fiscals. En aquest cas, has de saber que estalvies per al teu futur i que alhora et dedueixes aquestes aportacions (fins a 2.000 euros anuals o el 30% de les rendes totals del treball).

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.